باکس گل رز بلکسی مدل E3878

۱۲۵هزار تومان

باکس گل رز جعبه بللکسی

۳ شاخه ای ۷۰ هزارتومان

۹ شاخه ی ۱۱۰ هزارتومان

۱۲ شاخه ای ۱۴۰ هزارتومان

 وضیعت : قابل فروش


برای خوشحال کردن عزیزانتان  دنبال مناسبتی نباشید

اندازه باکس های گل فروشگاه در سایز های مختلف می باشد که تعداد گل و رنگ مورد نظر شما را پشتیبانی خواهد کرد.