گل آرایی با گل‌های طبیعی

نازی گل با اتکا به تجربه و تخصص پرسنل خود آماده انجام خدمات گل آرایی با گل های طبیعی در نمایشگاه ها، مراسم و همایش ها و پروژه های گل آرایی، باغچه آرایی، تراس سبز و روف گاردن در مرحله طراحی و اجرا می باشد.

ادامه